NATO PA 2010 NATO Parlamentārās Asamblejas pavasara sesija LR Saeimas mājas lapa
LV | EN
NATO PA Latvijas delegācija Drukāt


Pirmā pastāvīgā NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācija tika apstiprināta 1995.gada 30.novembrī.

Sākotnēji Latvijas delegācijai bija asociētā locekļa statuss, taču, kad Latvija kļuva par NATO dalībvalsti, mainījās arī delegācijas statuss.

Tā 2004.gada pavasara sesijas 1.jūnija plenārsēdē Bratislavā Latvijas delegācija pirmo reizi saņēma dalībvalsts balsošanas kartes (attēlā).

Latvijas Saeimai NATO Parlamentārajā Asamblejā ir 3 balsis (balsu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam valstī).
Latvijas delegācijā ir 3 pastāvīgie locekļi –
Vaira Paegle (delegācijas vadītāja)

Dzintars Rasnačs (vadītājas vietnieks)

Visvaldis Lācis
un 3 aizvietotāji –
Oskars Kastēns
Ivans Klementjevs
Ainars Latkovskis.

Latvijas delegāti darbojas sekojošās NATO PA komitejās:

Aizsardzības un drošības komitejā – V. Lācis, A. Latkovskis.
Drošības civilās dimensijas komitejā – I. Klementjevs, V. Lācis.
Ekonomikas un drošības komitejā – Dz. Rasnačs, I. Klementjevs.
Politiskajā komitejā – V. Paegle, O. Kastēns, A. Latkovskis.
Zinātnes un tehnoloģiju komitejā – O. Kastēns, Dz. Rasnačs.